Ластици

Ластици

Фирмата предлага тъкани и плетени ластици с размери от 1 до 5 см.
Предлагаме също така и шнурове и други видове пасмантерийни продукти.

Нашите марки