Митническо складиране

Митническо складиране

Фирма Шен Трико ООД разполага с митнически и временни складове одобрени от митническите органи с площ над 2000м2. Стоките се поставят под режим "Митническо складиране" или "Временно складиране" и се съхраняват съгласно нормативната уредба ( Гл.16, Раздел III от Закона за митниците и Гл. 40 от ППЗМ ). Това  е икономически режим с отложено плащане.

Фирма Шен Трико  ООД разполага със собствена митническа агенция. Предлагаме цялостно митническо обслужване и представителство на територията на област Хасково, изготвяне на всички видове митнически документи при внос, износ, транзит и др.; Евро 1, Т2L и електронно деклариране, обезпечение на транзитни операции, митническо посредничество. Агенцията разполага с висококвалифицирани служители, подготвени за работа в сферата на митническото агентиране.

Извършват се услуги на юридически и физически лица по митническо и външнотърговско оформяне на сделки, като това се съпътства с квалифицирани насоки и маркетингови съвети.

Основните услуги, които предлагаме са:

 • Митническо агентиране
 • Съхранение на стоки под режим митническо складиране без облагане с митни сборове, местни данъци и такси
 • Гаранции по транзитни операции и митни сборове
 • Изготвяне на всички видове митнически документи
 • Изготвяне на документи за произход – EUR1 сертификат.
 • Транзитиране и реекспортиране на пратки
 • Електронно деклариране
 • Следене и водене на режими активно усъвършенстване
 • Квоти от Агенция “Митници”
 • Консултации по тарифиране на стоките и митнически процедури
 • EORI регистрация

Свържете се с нас. Партньорството ни може да бъде с високо качество и много ефективно.

Нашите марки